top of page

Diyarbakır.Turizm.Romantizm.Aktivizm Diyarbakır.Tourism.Romanticism.Activism

"Rüzgar vardı. Vücudum bazen korkuyla üşümeyi birbirine karıştırıyor."

 

"There was the wind. Sometimes my body confuses fear and cold."

Sunum Performans

Lecture Performance

CultureCIVIC

Sene Year

2022

Metin, video ve performans

Text, video and performance

Nadir Sönmez

Müzik

Music

Mert Kocadayı

Proje Danışmanları

Advisors

Barış Işık

Savaş Işık

Atalay Göçer

CultureCIVIC_logo_TR_ENG_c_beyaz.png

Diyarbakır'daki LGBTİ+ mücadelesinin yakın tarihini şehirdeki aktivistler, araştırmacılar ve sanatçılardan dinledim. Mehmed Uzun ve Baki Koşar kitaplarıyla Kürt edebiyatına giriş yaptım.

 

Bu sohbetlerden, romantik kaçamaklarımdan ve okuduklarımdan esinlenerek deneme ve öyküler yazdım. Diyarbakır’ı uzun süreliğine ziyarete gelmiş bir turist gibi rahat gezdim ve şehri Sony DSC-HX350 model kameramla görüntüledim.

 

Tek kişilik bu performansımda, seyirciyi otobiyografik anlatı ve video art kullanarak kurduğum siyah-beyaz ve edebi bir fantezi aleminde; cinsellik, kimlik ve kültür üzerine beraber düşünmeye davet ediyorum.

 

"Bu proje bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmiştir.”

I listened to the recent history of LGBTI+ struggle in Diyarbakır from activists, researchers, and artists in the city. I discovered Kurdish literature with the books of Mehmed Uzun and Baki Koşar.

I wrote essays and stories inspired by these conversations, my romantic escapades, and my reading. I wandered around Diyarbakır like a long-term tourist and photographed the city with my Sony DSC-HX350 camera.

In this performance, I use autobiographical narratives and video art to transport the audience into a black and white fantasy world, inviting them to reflect together on sexuality, identity and culture.

"This project was funded by CultureCIVIC: Culture and Arts Support Program, a project of the European Union."

bottom of page